www.accountingbulgaria.com ASA Consult
българскиASA Consultenglish
ASA Consult
Начало
За АСА КОНСУЛТ
Счетоводни услуги
Данъчни услуги
Допълнителни услуги
Цени
Новини
Контакти
ASA Consult
ASA Consult
 
     Текущо счетоводно обслужване
ASA Consult
     ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване
ASA Consult
     Годишно счетоводно приключване
ASA Consult
 
ASA Consult
 

гр. София 1000, ул. Пиротска 5
Тел:+359 2 954 98 84
GSM: +359 888 97 17 14
e-mail: asaconsult@abv.bg, asa@accountingbulgaria.com

 
ASA Consult

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ          

 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на ГФО:
  • Баланс
  • Отчет за приходите и разходите
  • Отчет за паричните потоци
  • Отчет за собствения капитал
  • Всички приложения съгласно НСС и МСС. 
 • Изготвяне и предоставяне на годишни статистически форми пред НСС 
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
 • Одиторски проверки и заверки на Годишни счетоводни отчети от външни фирми.
ASA Consult
« Назад

   WebDesignBG