www.accountingbulgaria.com ASA Consult
българскиASA Consultenglish
ASA Consult
Начало
За АСА КОНСУЛТ
Счетоводни услуги
Данъчни услуги
Допълнителни услуги
Цени
Новини
Контакти
ASA Consult
ASA Consult
 
     Текущо счетоводно обслужване
ASA Consult
     ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване
ASA Consult
     Годишно счетоводно приключване
ASA Consult
 
ASA Consult
 

гр. София 1000, ул. Пиротска 5
Тел:+359 2 954 98 84
GSM: +359 888 97 17 14
e-mail: asaconsult@abv.bg, asa@accountingbulgaria.com

 
ASA Consult

ТРЗ, СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ          

  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
  • Издаване на трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане; водене на регистър за издадените трудови книжки.
  • Представяне в ТД на НАП  уведомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители.
  • Изготвяне на ведомости за заплати.
  • Изчисляване на обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност и раждане.
  • Подготвяне и подаване на болнични, молби и декларации в НОИ за дните във временна нетрудоспособност, при бременност и раждане.
  • Изготвяне и подаване на Декларации №1 и №6 в ТД на НАП на хартиен и магнитен носител.
  • Попълване на платежни документи за осигурителни вноски /ДОО, ДЗПО, ЗО, ТЗПБ, ГВРС/, данъци и др.
  • Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж, служебни бележки за детски надбавки и др.
ASA Consult
« Назад

   WebDesignBG