www.accountingbulgaria.com ASA Consult
българскиASA Consultenglish
ASA Consult
Начало
За АСА КОНСУЛТ
Счетоводни услуги
Данъчни услуги
Допълнителни услуги
Цени
Новини
Контакти
ASA Consult
ASA Consult
 
     Текущо счетоводно обслужване
ASA Consult
     ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване
ASA Consult
     Годишно счетоводно приключване
ASA Consult
 
ASA Consult
 

гр. София 1000, ул. Пиротска 5
Тел:+359 2 954 98 84
GSM: +359 888 97 17 14
e-mail: asaconsult@abv.bg, asa@accountingbulgaria.com

 
ASA Consult

ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ          

 • Разработване на индивидуален сметкоплан съобразен със специфичната дейност на всяка фирма.
 • Текуща обработка на първични счетоводни документи с лицензиран софтуер.
 • Изготвяне на счетоводни справки.
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на вътрешни отчети предназначени за ползване от ръководството и възможност за комуникация по електронен път.
 • Изготвяне и подаване на заявления за регистрация/ дерегистрация  по ЗДДС.
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
 • Ежемесечно подготвяне и подаване в ТД на НАП на дневници за покупките, дневници за продажбите и Справка-декларация за ДДС.
 • Следене на разплащанията за наличие на вземания от клиенти и задължения към доставчици.
 • Водене на складово стопанство и аналитична отчетност според нуждите на фирмата.
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигуровки, данъци и други задължения към бюджета.
ASA Consult
« Назад

   WebDesignBG